نمایش دهنده محترم

لطفا با رعایت موارد زیر ما را در همکاری طولانی مدت با شما یاری کنید:
1- نمایش دهنگان فقط می توانند تبلیغ را در کانال ثبت شده در کلیک گیر و بدون هیچ تغییری در محتوای تبلیغ منتشر کنند.
2- هرگونه اقدام به تقلب منجر به مسدود شدن حساب کاربری خواهد شد.
3- کلیک گیر از شمارش کلیک های انجام شده از طرف مدیر کانال معذور است.
4- نمایش دهنده نباید کاربرانش را به کلیک بر روی تبلیغ تحریک کند.
5- کلیک گیر از تایید کانال ها با بازدید پست زیر 50 بار معذور است.
6- کلیک گیر از تایید کانال ها با موضوعات خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران معذور است. (مانند: محتوای مستهجن ، فی/لترشکن ، هک و...)